Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OUTSPREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  outspread


Sist gang den uregelmessige verb outspread

Infinitiv

outspread

Fortid

outspread

Perfektum partisipp

outspreadAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

spread

[spred]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]Irregulære verb