Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OUTSWEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  outswear


Sist gang den uregelmessige verb outswear

Infinitiv

outswear

Fortid

outswore

Perfektum partisipp

outswornAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

swear

[sweə]

swore

[swɔː]

sworn

[swɔːn]
Irregulære verb