Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OUTTELL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  outtell


Sist gang den uregelmessige verb outtell **

Infinitiv

outtell **

Fortid

outtold

outtelled *

Perfektum partisipp

outtold

outtelled ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]
Irregulære verb