Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OUTTHINK | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  outthink


Sist gang den uregelmessige verb outthink

Infinitiv

outthink

Fortid

outthought

outthinked *

Perfektum partisipp

outthought

outthinked ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

think

[θɪŋk]

thought
thinked

[θɔːt]
[θɪŋkəd]

thought
thinked

[θɔːt]
[θɪŋkəd]
Irregulære verb