Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OUTTHROW | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  outthrow


Sist gang den uregelmessige verb outthrow

Infinitiv

outthrow

Fortid

outthrew

outthrowed *

Perfektum partisipp

outthrew

outthrowed ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

throw

[θrəʊ]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]
Irregulære verb