Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OVERBUY | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  overbuy


Sist gang den uregelmessige verb overbuy

Infinitiv

overbuy

Fortid

overbought

Perfektum partisipp

overbought







Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

buy

[baɪ]

bought

[bɔːt]

bought
boughten

[bɔːt]
[bɔːtn]












Irregulære verb