Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OVERDRIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  overdrive


Sist gang den uregelmessige verb overdrive

Infinitiv

overdrive

Fortid

overdrove

overdrave ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

drive

[draɪv]

drove
drave

[drəʊv]
[dræv]

driven

[ˈdrɪvn]


Konjugering irregulære verb [overdrive]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
overdrive 
you
overdrive 
he/she/it
overdrives 
we
overdrive 
you
overdrive 
they
overdrives 

Present Continuous

I
am overdriving 
you
are overdriving 
he/she/it
is overdriving 
we
am overdriving 
you
are overdriving 
they
is overdriving 

Fortid

I
overdrove 
you
overdrove 
he/she/it
overdrove 
we
overdrove 
you
overdrove 
they
overdrove 

Past Kontinuerlig

I
was overdriving 
you
were overdriving 
he/she/it
was overdriving 
we
was overdriving 
you
were overdriving 
they
was overdriving 

Presens perfektum

I
have overdriven 
you
have overdriven 
he/she/it
has overdriven 
we
have overdriven 
you
have overdriven 
they
has overdriven 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been overdriving 
you
have been overdriving 
he/she/it
has been overdriving 
we
have been overdriving 
you
have been overdriving 
they
has been overdriving 

Past perfect

I
had overdriven 
you
had overdriven 
he/she/it
had overdriven 
we
had overdriven 
you
had overdriven 
they
had overdriven 

Past perfect kontinuerlig

I
had been overdriving 
you
had been overdriving 
he/she/it
had been overdriving 
we
had been overdriving 
you
had been overdriving 
they
had been overdriving 

Framtid

I
will overdrive 
you
will overdrive 
he/she/it
will overdrive 
we
will overdrive 
you
will overdrive 
they
will overdrive 

Future kontinuerlig

I
will be overdriving 
you
will be overdriving 
he/she/it
will be overdriving 
we
will be overdriving 
you
will be overdriving 
they
will be overdriving 

Future perfect

I
will have overdriven 
you
will have overdriven 
he/she/it
will have overdriven 
we
will have overdriven 
you
will have overdriven 
they
will have overdriven 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been overdriving 
you
will have been overdriving 
he/she/it
will have been overdriving 
we
will have been overdriving 
you
will have been overdriving 
they
will have been overdriving 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [overdrive]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would overdrive 
you
would overdrive 
he/she/it
would overdrive 
we
would overdrive 
you
would overdrive 
they
would overdrive 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be overdriving 
you
would be overdriving 
he/she/it
would be overdriving 
we
would be overdriving 
you
would be overdriving 
they
would be overdriving 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have overdriven 
you
would have overdriven 
he/she/it
would have overdriven 
we
would have overdriven 
you
would have overdriven 
they
would have overdriven 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overdriving 
you
would have been overdriving 
he/she/it
would have been overdriving 
we
would have been overdriving 
you
would have been overdriving 
they
would have been overdriving 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [overdrive]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
overdrive 
you
overdrive 
he/she/it
overdrive 
we
overdrive 
you
overdrive 
they
overdrive 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
overdrove 
you
overdrove 
he/she/it
overdrove 
we
overdrove 
you
overdrove 
they
overdrove 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had overdriven 
you
had overdriven 
he/she/it
had overdriven 
we
had overdriven 
you
had overdriven 
they
had overdriven 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [overdrive]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
overdrive 
you
Let´s overdrive 
he/she/it
overdrive 
we
overdrive 
you
Let´s overdrive 
they
overdrive 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [overdrive]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
overdriving 
you
 
he/she/it
 
we
overdriving 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
overdriven 
you
 
he/she/it
 
we
overdriven 
you
 
they
 Irregulære verb