Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OVERHANG | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  overhang


Sist gang den uregelmessige verb overhang

Infinitiv

overhang

Fortid

overhung

overhanged

Perfektum partisipp

overhung

overhangedAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

hang

[hæŋ]

hung
hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]

hung
hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]


Konjugering irregulære verb [overhang]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
overhang 
you
overhang 
he/she/it
overhangs 
we
overhang 
you
overhang 
they
overhangs 

Present Continuous

I
am overhanging 
you
are overhanging 
he/she/it
is overhanging 
we
am overhanging 
you
are overhanging 
they
is overhanging 

Fortid

I
overhung 
you
overhung 
he/she/it
overhung 
we
overhung 
you
overhung 
they
overhung 

Past Kontinuerlig

I
was overhanging 
you
were overhanging 
he/she/it
was overhanging 
we
was overhanging 
you
were overhanging 
they
was overhanging 

Presens perfektum

I
have overhung 
you
have overhung 
he/she/it
has overhung 
we
have overhung 
you
have overhung 
they
has overhung 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been overhanging 
you
have been overhanging 
he/she/it
has been overhanging 
we
have been overhanging 
you
have been overhanging 
they
has been overhanging 

Past perfect

I
had overhung 
you
had overhung 
he/she/it
had overhung 
we
had overhung 
you
had overhung 
they
had overhung 

Past perfect kontinuerlig

I
had been overhanging 
you
had been overhanging 
he/she/it
had been overhanging 
we
had been overhanging 
you
had been overhanging 
they
had been overhanging 

Framtid

I
will overhang 
you
will overhang 
he/she/it
will overhang 
we
will overhang 
you
will overhang 
they
will overhang 

Future kontinuerlig

I
will be overhanging 
you
will be overhanging 
he/she/it
will be overhanging 
we
will be overhanging 
you
will be overhanging 
they
will be overhanging 

Future perfect

I
will have overhung 
you
will have overhung 
he/she/it
will have overhung 
we
will have overhung 
you
will have overhung 
they
will have overhung 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been overhanging 
you
will have been overhanging 
he/she/it
will have been overhanging 
we
will have been overhanging 
you
will have been overhanging 
they
will have been overhanging 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [overhang]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would overhang 
you
would overhang 
he/she/it
would overhang 
we
would overhang 
you
would overhang 
they
would overhang 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be overhanging 
you
would be overhanging 
he/she/it
would be overhanging 
we
would be overhanging 
you
would be overhanging 
they
would be overhanging 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have overhung 
you
would have overhung 
he/she/it
would have overhung 
we
would have overhung 
you
would have overhung 
they
would have overhung 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overhanging 
you
would have been overhanging 
he/she/it
would have been overhanging 
we
would have been overhanging 
you
would have been overhanging 
they
would have been overhanging 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [overhang]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
overhang 
you
overhang 
he/she/it
overhang 
we
overhang 
you
overhang 
they
overhang 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
overhung 
you
overhung 
he/she/it
overhung 
we
overhung 
you
overhung 
they
overhung 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had overhung 
you
had overhung 
he/she/it
had overhung 
we
had overhung 
you
had overhung 
they
had overhung 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [overhang]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
overhang 
you
Let´s overhang 
he/she/it
overhang 
we
overhang 
you
Let´s overhang 
they
overhang 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [overhang]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
overhanging 
you
 
he/she/it
 
we
overhanging 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
overhung 
you
 
he/she/it
 
we
overhung 
you
 
they
 Irregulære verb