Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OVERHIT | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  overhit


Sist gang den uregelmessige verb overhit

Infinitiv

overhit

Fortid

overhit

Perfektum partisipp

overhitAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

hit

[hɪt]

hit

[hɪt]

hit

[hɪt]
Irregulære verb