Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OVERLEAP | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  overleap


Sist gang den uregelmessige verb overleap

Infinitiv

overleap

Fortid

overleaped

overleapt

overlept *

overlope *

Perfektum partisipp

overleaped

overleapt

overlopen ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

leap

[li:p]

leaped
leapt
lept
lope

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

leaped
leapt
lopen

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]


Konjugering irregulære verb [overleap]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
overleap 
you
overleap 
he/she/it
overleaps 
we
overleap 
you
overleap 
they
overleap 

Present Continuous

I
am overleaping 
you
are overleaping 
he/she/it
is overleaping 
we
are overleaping 
you
are overleaping 
they
are overleaping 

Fortid

I
overleaped 
you
overleaped 
he/she/it
overleaped 
we
overleaped 
you
overleaped 
they
overleaped 

Past Kontinuerlig

I
was overleaping 
you
were overleaping 
he/she/it
was overleaping 
we
were overleaping 
you
were overleaping 
they
were overleaping 

Presens perfektum

I
have overleaped 
you
have overleaped 
he/she/it
has overleaped 
we
have overleaped 
you
have overleaped 
they
have overleaped 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been overleaping 
you
have been overleaping 
he/she/it
has been overleaping 
we
have been overleaping 
you
have been overleaping 
they
have been overleaping 

Past perfect

I
had overleaped 
you
had overleaped 
he/she/it
had overleaped 
we
had overleaped 
you
had overleaped 
they
had overleaped 

Past perfect kontinuerlig

I
had been overleaping 
you
had been overleaping 
he/she/it
had been overleaping 
we
had been overleaping 
you
had been overleaping 
they
had been overleaping 

Framtid

I
will overleap 
you
will overleap 
he/she/it
will overleap 
we
will overleap 
you
will overleap 
they
will overleap 

Future kontinuerlig

I
will be overleaping 
you
will be overleaping 
he/she/it
will be overleaping 
we
will be overleaping 
you
will be overleaping 
they
will be overleaping 

Future perfect

I
will have overleaped 
you
will have overleaped 
he/she/it
will have overleaped 
we
will have overleaped 
you
will have overleaped 
they
will have overleaped 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been overleaping 
you
will have been overleaping 
he/she/it
will have been overleaping 
we
will have been overleaping 
you
will have been overleaping 
they
will have been overleaping 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [overleap]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would overleap 
you
would overleap 
he/she/it
would overleap 
we
would overleap 
you
would overleap 
they
would overleap 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be overleaping 
you
would be overleaping 
he/she/it
would be overleaping 
we
would be overleaping 
you
would be overleaping 
they
would be overleaping 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have overleaped 
you
would have overleaped 
he/she/it
would have overleaped 
we
would have overleaped 
you
would have overleaped 
they
would have overleaped 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overleaping 
you
would have been overleaping 
he/she/it
would have been overleaping 
we
would have been overleaping 
you
would have been overleaping 
they
would have been overleaping 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [overleap]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
overleap 
you
overleap 
he/she/it
overleap 
we
overleap 
you
overleap 
they
overleap 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
overleaped 
you
overleaped 
he/she/it
overleaped 
we
overleaped 
you
overleaped 
they
overleaped 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had overleaped 
you
had overleaped 
he/she/it
had overleaped 
we
had overleaped 
you
had overleaped 
they
had overleaped 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [overleap]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
overleap 
you
Let´s overleap 
he/she/it
overleap 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [overleap]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
overleaping 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
overleaped 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Irregulære verb