Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OVERLEAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  overleave


Sist gang den uregelmessige verb overleave

Infinitiv

overleave

Fortid

overleft

Perfektum partisipp

overleft

overlaft ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

leave

[liːv]

left

[left]

left
laft

[left]
[left]
Irregulære verb