Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OVERSPILL | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  overspill


Sist gang den uregelmessige verb overspill

Infinitiv

overspill

Fortid

overspilled

overspilt *

Perfektum partisipp

overspilled

overspilt ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

spill

[spɪl]

spilled
spilt

[spɪld]
[spɪlt]

spilled
spilt

[spɪld]
[spɪlt]Irregulære verb