Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OVERWET | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  overwet


Sist gang den uregelmessige verb overwet

Infinitiv

overwet

Fortid

overwet

overwetted *

Perfektum partisipp

overwet

overwetted ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

wet

[wet]

wetted
wet

[ˈwetɪd]
[wet]

wetted
wet

[ˈwetɪd]
[wet]Irregulære verb