Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb REFIND | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  refind


Sist gang den uregelmessige verb refind

Infinitiv

refind

Fortid

refound

refand *

Perfektum partisipp

refound

refounden ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

find

[faɪnd]

found
fand

[faʊnd]
[fand]

found
founden

[faʊnd]
[faʊndn]
Irregulære verb