Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb RESING | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  resing


Sist gang den uregelmessige verb resing

Infinitiv

resing

Fortid

resang

resung *

Perfektum partisipp

resung

resungen ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

sing

[siŋ]

sang
sung

[sæŋ]
[saŋ]

sung
sungen

[saŋ]
[saŋn]
Irregulære verb