Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb SEND | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  send


Sist gang den uregelmessige verb send

A1 Oversettelse: sende

Infinitiv

send

[send]

Fortid

sent

[sent]


Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

missent

missent

resent

resent


Konjugering irregulære verb [send]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
send 
you
send 
he/she/it
sends 
we
send 
you
send 
they
send 

Present Continuous

I
am sending 
you
are sending 
he/she/it
is sending 
we
are sending 
you
are sending 
they
are sending 

Fortid

I
sent 
you
sent 
he/she/it
sent 
we
sent 
you
sent 
they
sent 

Past Kontinuerlig

I
was sending 
you
were sending 
he/she/it
was sending 
we
were sending 
you
were sending 
they
were sending 

Presens perfektum

I
have sent 
you
have sent 
he/she/it
has sent 
we
have sent 
you
have sent 
they
have sent 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been sending 
you
have been sending 
he/she/it
has been sending 
we
have been sending 
you
have been sending 
they
have been sending 

Past perfect

I
had sent 
you
had sent 
he/she/it
had sent 
we
had sent 
you
had sent 
they
had sent 

Past perfect kontinuerlig

I
had been sending 
you
had been sending 
he/she/it
had been sending 
we
had been sending 
you
had been sending 
they
had been sending 

Framtid

I
will send 
you
will send 
he/she/it
will send 
we
will send 
you
will send 
they
will send 

Future kontinuerlig

I
will be sending 
you
will be sending 
he/she/it
will be sending 
we
will be sending 
you
will be sending 
they
will be sending 

Future perfect

I
will have sent 
you
will have sent 
he/she/it
will have sent 
we
will have sent 
you
will have sent 
they
will have sent 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been sending 
you
will have been sending 
he/she/it
will have been sending 
we
will have been sending 
you
will have been sending 
they
will have been sending 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [send]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would send 
you
would send 
he/she/it
would send 
we
would send 
you
would send 
they
would send 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be sending 
you
would be sending 
he/she/it
would be sending 
we
would be sending 
you
would be sending 
they
would be sending 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have sent 
you
would have sent 
he/she/it
would have sent 
we
would have sent 
you
would have sent 
they
would have sent 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been sending 
you
would have been sending 
he/she/it
would have been sending 
we
would have been sending 
you
would have been sending 
they
would have been sending 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [send]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
send 
you
send 
he/she/it
send 
we
send 
you
send 
they
send 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
sent 
you
sent 
he/she/it
sent 
we
sent 
you
sent 
they
sent 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had sent 
you
had sent 
he/she/it
had sent 
we
had sent 
you
had sent 
they
had sent 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [send]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
send 
you
Let´s send 
he/she/it
send 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [send]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
sending 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
sent 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [send]

send away for

send away

send back

send down

send for

send forth

send off

send off for

send on

send out

send out for

send upIrregulære verb