Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb SIGHT-READ | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  sight-read


Sist gang den uregelmessige verb sight-read

Infinitiv

sight-read

Fortid

sight-read

Perfektum partisipp

sight-read

sight-readen ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
Irregulære verb