Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb SIGHTSEE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  sightsee


Sist gang den uregelmessige verb sightsee

Infinitiv

sightsee

Fortid

sightsaw

Perfektum partisipp

sightseenAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

see

[siː]

saw

[sɔː]

seen

[siːn]
Irregulære verb