Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb SMELL | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  smell


Sist gang den uregelmessige verb smell

B1 Oversettelse: stinke, lukte

Infinitiv

smell

[smel]

Fortid

smelled

smelt

[smeld]
[smelt]

Perfektum partisipp

smelled

smelt

[smeld]
[smelt]

Konjugering irregulære verb [smell]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
smell 
you
smell 
he/she/it
smells 
we
smell 
you
smell 
they
smell 

Present Continuous

I
am smelling 
you
are smelling 
he/she/it
is smelling 
we
are smelling 
you
are smelling 
they
are smelling 

Fortid

I
smelt; smelled 
you
smelt; smelled 
he/she/it
smelt; smelled 
we
smelt; smelled 
you
smelt; smelled 
they
smelt; smelled 

Past Kontinuerlig

I
was smelling 
you
were smelling 
he/she/it
was smelling 
we
were smelling 
you
were smelling 
they
were smelling 

Presens perfektum

I
have smelt; smelled 
you
have smelt; smelled 
he/she/it
has smelt; smelled 
we
have smelt; smelled 
you
have smelt; smelled 
they
have smelt; smelled 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been smelling 
you
have been smelling 
he/she/it
has been smelling 
we
have been smelling 
you
have been smelling 
they
have been smelling 

Past perfect

I
had smelt; smelled 
you
had smelt; smelled 
he/she/it
had smelt; smelled 
we
had smelt; smelled 
you
had smelt; smelled 
they
had smelt; smelled 

Past perfect kontinuerlig

I
had been smelling 
you
had been smelling 
he/she/it
had been smelling 
we
had been smelling 
you
had been smelling 
they
had been smelling 

Framtid

I
will smell 
you
will smell 
he/she/it
will smell 
we
will smell 
you
will smell 
they
will smell 

Future kontinuerlig

I
will be smelling 
you
will be smelling 
he/she/it
will be smelling 
we
will be smelling 
you
will be smelling 
they
will be smelling 

Future perfect

I
will have smelt; smelled 
you
will have smelt; smelled 
he/she/it
will have smelt; smelled 
we
will have smelt; smelled 
you
will have smelt; smelled 
they
will have smelt; smelled 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been smelling 
you
will have been smelling 
he/she/it
will have been smelling 
we
will have been smelling 
you
will have been smelling 
they
will have been smelling 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [smell]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would smell 
you
would smell 
he/she/it
would smell 
we
would smell 
you
would smell 
they
would smell 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be smelling 
you
would be smelling 
he/she/it
would be smelling 
we
would be smelling 
you
would be smelling 
they
would be smelling 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have smelt; smelled 
you
would have smelt; smelled 
he/she/it
would have smelt; smelled 
we
would have smelt; smelled 
you
would have smelt; smelled 
they
would have smelt; smelled 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been smelling 
you
would have been smelling 
he/she/it
would have been smelling 
we
would have been smelling 
you
would have been smelling 
they
would have been smelling 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [smell]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
smell 
you
smell 
he/she/it
smell 
we
smell 
you
smell 
they
smell 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
smelt; smelled 
you
smelt; smelled 
he/she/it
smelt; smelled 
we
smelt; smelled 
you
smelt; smelled 
they
smelt; smelled 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had smelt; smelled 
you
had smelt; smelled 
he/she/it
had smelt; smelled 
we
had smelt; smelled 
you
had smelt; smelled 
they
had smelt; smelled 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [smell]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
smell 
you
Let´s smell 
he/she/it
smell 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [smell]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
smelling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
smelt; smelled 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [smell]

smell outIrregulære verb