Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb SOOTHSAY | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  soothsay


Sist gang den uregelmessige verb soothsay

Infinitiv

soothsay

Fortid

soothsaid

Perfektum partisipp

soothsaidAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
Irregulære verb