Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb STAND | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  stand


Sist gang den uregelmessige verb stand

A2 Oversettelse: stå, bli stående, tåle, motstå

Infinitiv

stand

[stænd]

Fortid

stood

[stʊd]

Perfektum partisipp

stood

standen *

[stʊd stændid]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

misunderstand

[mɪsʌndəˈstænd]

misunderstood

[mɪsʌndəˈstʊd]

misunderstood
misunderstanden

[mɪsʌndəˈstʊd]
[mɪsʌndəˈstændid]

understand

[ˌʌndəˈstænd]

understood

[ˌʌndəˈstʊd]

understood
understanden

[ˌʌndəˈstʊd]
[ˌʌndəˈstændid]

withstand

[wɪðˈstænd]

withstood

[wɪðˈstʊd]

withstood
withstanden

[wɪðˈstʊd]
[wɪðˈstændid]

forstood

forstood
forstanden

overstood

overstood
overstanden

upstood

upstood
upstanden


Konjugering irregulære verb [stand]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
stand 
you
stand 
he/she/it
stands 
we
stand 
you
stand 
they
stand 

Present Continuous

I
am standing 
you
are standing 
he/she/it
is standing 
we
are standing 
you
are standing 
they
are standing 

Fortid

I
stood 
you
stood 
he/she/it
stood 
we
stood 
you
stood 
they
stood 

Past Kontinuerlig

I
was standing 
you
were standing 
he/she/it
was standing 
we
were standing 
you
were standing 
they
were standing 

Presens perfektum

I
have stood 
you
have stood 
he/she/it
has stood 
we
have stood 
you
have stood 
they
have stood 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been standing 
you
have been standing 
he/she/it
has been standing 
we
have been standing 
you
have been standing 
they
have been standing 

Past perfect

I
had stood 
you
had stood 
he/she/it
had stood 
we
had stood 
you
had stood 
they
had stood 

Past perfect kontinuerlig

I
had been standing 
you
had been standing 
he/she/it
had been standing 
we
had been standing 
you
had been standing 
they
had been standing 

Framtid

I
will stand 
you
will stand 
he/she/it
will stand 
we
will stand 
you
will stand 
they
will stand 

Future kontinuerlig

I
will be standing 
you
will be standing 
he/she/it
will be standing 
we
will be standing 
you
will be standing 
they
will be standing 

Future perfect

I
will have stood 
you
will have stood 
he/she/it
will have stood 
we
will have stood 
you
will have stood 
they
will have stood 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been standing 
you
will have been standing 
he/she/it
will have been standing 
we
will have been standing 
you
will have been standing 
they
will have been standing 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [stand]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would stand 
you
would stand 
he/she/it
would stand 
we
would stand 
you
would stand 
they
would stand 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be standing 
you
would be standing 
he/she/it
would be standing 
we
would be standing 
you
would be standing 
they
would be standing 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have stood 
you
would have stood 
he/she/it
would have stood 
we
would have stood 
you
would have stood 
they
would have stood 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been standing 
you
would have been standing 
he/she/it
would have been standing 
we
would have been standing 
you
would have been standing 
they
would have been standing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [stand]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
stand 
you
stand 
he/she/it
stand 
we
stand 
you
stand 
they
stand 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
stood 
you
stood 
he/she/it
stood 
we
stood 
you
stood 
they
stood 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had stood 
you
had stood 
he/she/it
had stood 
we
had stood 
you
had stood 
they
had stood 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [stand]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
stand 
you
Let´s stand 
he/she/it
stand 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [stand]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
standing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
stood 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [stand]

stand about

stand apart

stand around

stand aside

stand back

stand by

stand down

stand for

stand in

stand off

stand on

stand out

stand over

stand to

stand up

stand up for

stand up toIrregulære verb