Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb STRIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  strive


Sist gang den uregelmessige verb strive

C2 Oversettelse: streve

Infinitiv

strive

[straɪv]

Fortid

strove

strived

[strəʊv]
[straɪvd]

Perfektum partisipp

striven

strived

[ˈstrɪvn]
[straɪvd]


Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

outstrove

outstriven

overstrove

overstriven


Konjugering irregulære verb [strive]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
strive 
you
strive 
he/she/it
strives 
we
strive 
you
strive 
they
strive 

Present Continuous

I
am striving 
you
are striving 
he/she/it
is striving 
we
are striving 
you
are striving 
they
are striving 

Fortid

I
strove 
you
strove 
he/she/it
strove 
we
strove 
you
strove 
they
strove 

Past Kontinuerlig

I
was striving 
you
were striving 
he/she/it
was striving 
we
were striving 
you
were striving 
they
were striving 

Presens perfektum

I
have striven 
you
have striven 
he/she/it
has striven 
we
have striven 
you
have striven 
they
have striven 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been striving 
you
have been striving 
he/she/it
has been striving 
we
have been striving 
you
have been striving 
they
have been striving 

Past perfect

I
had striven 
you
had striven 
he/she/it
had striven 
we
had striven 
you
had striven 
they
had striven 

Past perfect kontinuerlig

I
had been striving 
you
had been striving 
he/she/it
had been striving 
we
had been striving 
you
had been striving 
they
had been striving 

Framtid

I
will strive 
you
will strive 
he/she/it
will strive 
we
will strive 
you
will strive 
they
will strive 

Future kontinuerlig

I
will be striving 
you
will be striving 
he/she/it
will be striving 
we
will be striving 
you
will be striving 
they
will be striving 

Future perfect

I
will have striven 
you
will have striven 
he/she/it
will have striven 
we
will have striven 
you
will have striven 
they
will have striven 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been striving 
you
will have been striving 
he/she/it
will have been striving 
we
will have been striving 
you
will have been striving 
they
will have been striving 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [strive]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would strive 
you
would strive 
he/she/it
would strive 
we
would strive 
you
would strive 
they
would strive 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be striving 
you
would be striving 
he/she/it
would be striving 
we
would be striving 
you
would be striving 
they
would be striving 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have striven 
you
would have striven 
he/she/it
would have striven 
we
would have striven 
you
would have striven 
they
would have striven 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been striving 
you
would have been striving 
he/she/it
would have been striving 
we
would have been striving 
you
would have been striving 
they
would have been striving 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [strive]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
strive 
you
strive 
he/she/it
strive 
we
strive 
you
strive 
they
strive 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
strove 
you
strove 
he/she/it
strove 
we
strove 
you
strove 
they
strove 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had striven 
you
had striven 
he/she/it
had striven 
we
had striven 
you
had striven 
they
had striven 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [strive]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
strive 
you
Let´s strive 
he/she/it
strive 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [strive]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
striving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
striven 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Irregulære verb