Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb TEST-DRIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  test-drive


Sist gang den uregelmessige verb test-drive

Infinitiv

test-drive

Fortid

test-drove

test-drave *

Perfektum partisipp

test-driven* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

drive

[draɪv]

drove
drave

[drəʊv]
[dræv]

driven

[ˈdrɪvn]
Irregulære verb