Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb TEST-FLY | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  test-fly


Sist gang den uregelmessige verb test-fly

Infinitiv

test-fly

Fortid

test-flew

Perfektum partisipp

test-flownAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

fly

[flaɪ]

flew

[fluː]

flown

[fləʊn]
Irregulære verb