Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb UNBIND | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  unbind


Sist gang den uregelmessige verb unbind

Infinitiv

unbind

Fortid

unbound

Perfektum partisipp

unbound

unbounden ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

bind

[baɪnd]

bound

[baʊnd]

bound
bounden

[baʊnd]
[[baʊndn]


Konjugering irregulære verb [unbind]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
unbind 
you
unbind 
he/she/it
unbinds 
we
unbind 
you
unbind 
they
unbind 

Present Continuous

I
am unbinding 
you
are unbinding 
he/she/it
is unbinding 
we
are unbinding 
you
are unbinding 
they
are unbinding 

Fortid

I
unbound 
you
unbound 
he/she/it
unbound 
we
unbound 
you
unbound 
they
unbound 

Past Kontinuerlig

I
was unbinding 
you
were unbinding 
he/she/it
was unbinding 
we
were unbinding 
you
were unbinding 
they
were unbinding 

Presens perfektum

I
have unbound 
you
have unbound 
he/she/it
has unbound 
we
have unbound 
you
have unbound 
they
have unbound 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been unbinding 
you
have been unbinding 
he/she/it
has been unbinding 
we
have been unbinding 
you
have been unbinding 
they
have been unbinding 

Past perfect

I
had unbound 
you
had unbound 
he/she/it
had unbound 
we
had unbound 
you
had unbound 
they
had unbound 

Past perfect kontinuerlig

I
had been unbinding 
you
had been unbinding 
he/she/it
had been unbinding 
we
had been unbinding 
you
had been unbinding 
they
had been unbinding 

Framtid

I
will unbind 
you
will unbind 
he/she/it
will unbind 
we
will unbind 
you
will unbind 
they
will unbind 

Future kontinuerlig

I
will be unbinding 
you
will be unbinding 
he/she/it
will be unbinding 
we
will be unbinding 
you
will be unbinding 
they
will be unbinding 

Future perfect

I
will have unbound 
you
will have unbound 
he/she/it
will have unbound 
we
will have unbound 
you
will have unbound 
they
will have unbound 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been unbinding 
you
will have been unbinding 
he/she/it
will have been unbinding 
we
will have been unbinding 
you
will have been unbinding 
they
will have been unbinding 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [unbind]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would unbind 
you
would unbind 
he/she/it
would unbind 
we
would unbind 
you
would unbind 
they
would unbind 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be unbinding 
you
would be unbinding 
he/she/it
would be unbinding 
we
would be unbinding 
you
would be unbinding 
they
would be unbinding 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have unbound 
you
would have unbound 
he/she/it
would have unbound 
we
would have unbound 
you
would have unbound 
they
would have unbound 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been unbinding 
you
would have been unbinding 
he/she/it
would have been unbinding 
we
would have been unbinding 
you
would have been unbinding 
they
would have been unbinding 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [unbind]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
unbind 
you
unbind 
he/she/it
unbind 
we
unbind 
you
unbind 
they
unbind 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
unbound 
you
unbound 
he/she/it
unbound 
we
unbound 
you
unbound 
they
unbound 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had unbound 
you
had unbound 
he/she/it
had unbound 
we
had unbound 
you
had unbound 
they
had unbound 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [unbind]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
unbind 
you
Let´s unbind 
he/she/it
unbind 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [unbind]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
unbinding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
unbound 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Irregulære verb