Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb UNCLOTHE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  unclothe


Sist gang den uregelmessige verb unclothe

Infinitiv

unclothe

Fortid

unclad

unclothed

Perfektum partisipp

unclad

unclothedAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

clothe

[kləʊð]

clothed
clad

[kləʊðd]
[klæd]

clothed
clad

[kləʊðd]
[klæd]


Konjugering irregulære verb [unclothe]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
unclothe 
you
unclothe 
he/she/it
unclothes 
we
unclothe 
you
unclothe 
they
unclothe 

Present Continuous

I
am unclothing 
you
are unclothing 
he/she/it
is unclothing 
we
are unclothing 
you
are unclothing 
they
are unclothing 

Fortid

I
unclothed 
you
unclothed 
he/she/it
unclothed 
we
unclothed 
you
unclothed 
they
unclothed 

Past Kontinuerlig

I
was unclothing 
you
were unclothing 
he/she/it
was unclothing 
we
were unclothing 
you
were unclothing 
they
were unclothing 

Presens perfektum

I
have unclothed 
you
have unclothed 
he/she/it
has unclothed 
we
have unclothed 
you
have unclothed 
they
have unclothed 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been unclothing 
you
have been unclothing 
he/she/it
has been unclothing 
we
have been unclothing 
you
have been unclothing 
they
have been unclothing 

Past perfect

I
had unclothed 
you
had unclothed 
he/she/it
had unclothed 
we
had unclothed 
you
had unclothed 
they
had unclothed 

Past perfect kontinuerlig

I
had been unclothing 
you
had been unclothing 
he/she/it
had been unclothing 
we
had been unclothing 
you
had been unclothing 
they
had been unclothing 

Framtid

I
will unclothe 
you
will unclothe 
he/she/it
will unclothe 
we
will unclothe 
you
will unclothe 
they
will unclothe 

Future kontinuerlig

I
will be unclothing 
you
will be unclothing 
he/she/it
will be unclothing 
we
will be unclothing 
you
will be unclothing 
they
will be unclothing 

Future perfect

I
will have unclothed 
you
will have unclothed 
he/she/it
will have unclothed 
we
will have unclothed 
you
will have unclothed 
they
will have unclothed 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been unclothing 
you
will have been unclothing 
he/she/it
will have been unclothing 
we
will have been unclothing 
you
will have been unclothing 
they
will have been unclothing 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [unclothe]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would unclothe 
you
would unclothe 
he/she/it
would unclothe 
we
would unclothe 
you
would unclothe 
they
would unclothe 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be unclothing 
you
would be unclothing 
he/she/it
would be unclothing 
we
would be unclothing 
you
would be unclothing 
they
would be unclothing 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have unclothed 
you
would have unclothed 
he/she/it
would have unclothed 
we
would have unclothed 
you
would have unclothed 
they
would have unclothed 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been unclothing 
you
would have been unclothing 
he/she/it
would have been unclothing 
we
would have been unclothing 
you
would have been unclothing 
they
would have been unclothing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [unclothe]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
unclothe 
you
unclothe 
he/she/it
unclothe 
we
unclothe 
you
unclothe 
they
unclothe 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
unclothed 
you
unclothed 
he/she/it
unclothed 
we
unclothed 
you
unclothed 
they
unclothed 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had unclothed 
you
had unclothed 
he/she/it
had unclothed 
we
had unclothed 
you
had unclothed 
they
had unclothed 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [unclothe]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
unclothe 
you
Let´s unclothe 
he/she/it
unclothe 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [unclothe]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
unclothing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
unclothed 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Irregulære verb