Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb UNDERBIND | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  underbind


Sist gang den uregelmessige verb underbind

Infinitiv

underbind

Fortid

underbound

Perfektum partisipp

underbound

underbounden ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

bind

[baɪnd]

bound

[baʊnd]

bound
bounden

[baʊnd]
[[baʊndn]
Irregulære verb