Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb UNDERCAST | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  undercast


Sist gang den uregelmessige verb undercast

Infinitiv

undercast

Fortid

undercast

Perfektum partisipp

undercastAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]
Irregulære verb