Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb UNDERDO / UNDERDOES | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  underdo / underdoes


Sist gang den uregelmessige verb underdo
underdoes

Infinitiv

underdo

underdoes

Fortid

underdid

Perfektum partisipp

underdoneAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

do
does

[du:]
[dʌz]

did

[dɪd]

done

[dʌn]
Irregulære verb