Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb UNDERPUT ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  underput


Sist gang den uregelmessige verb underput **

Infinitiv

underput **

Fortid

underput

Perfektum partisipp

underput

underputten ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

put

[pʊt]

put

[pʊt]

put
putten

[pʊt]
[pʊtn]
Irregulære verb