Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb UNDERSEE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  undersee


Sist gang den uregelmessige verb undersee

Infinitiv

undersee

Fortid

undersaw

Perfektum partisipp

underseenAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

see

[siː]

saw

[sɔː]

seen

[siːn]
Irregulære verb