Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb UNDERSLEEP | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  undersleep


Sist gang den uregelmessige verb undersleep

Infinitiv

undersleep

Fortid

underslept

Perfektum partisipp

undersleptAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

sleep

[sliːp]

slept

[slept]

slept

[slept]
Irregulære verb