Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb UPHANG | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  uphang


Sist gang den uregelmessige verb uphang

Infinitiv

uphang

Fortid

uphung

uphanged

Perfektum partisipp

uphung

uphangedAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

hang

[hæŋ]

hung
hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]

hung
hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]
Irregulære verb