Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb UPSWEEP | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  upsweep


Sist gang den uregelmessige verb upsweep

Infinitiv

upsweep

Fortid

upswept

upsweeped *

Perfektum partisipp

upswept

upsweeped ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

sweep

[swiːp]

swept
sweeped

[swept]
[swiːpid]

swept
sweeped

[swept]
[swiːpid]Irregulære verb