LEARNIV.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  uptake


Sist gang den uregelmessige verb uptake **

Infinitiv

uptake **

Fortid

uptook

uptaked *

Perfektum partisipp

uptaken* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller


   
   


Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]
Irregulære verb