Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb WEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  wear


Sist gang den uregelmessige verb wear

A1

Infinitiv

wear

[weə]

Fortid

wore

weared

[wɔː]
[weəd]

Perfektum partisipp

worn

weared

[wɔːn]
[weəd]


Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

outweared
outwore

outweared
outworn

forweared
forwore

forweared
forworn

overweared
overwore

overweared
overworn


Konjugering irregulære verb [wear]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
wear 
you
wear 
he/she/it
wears 
we
wear 
you
wear 
they
wear 

Present Continuous

I
am wearing 
you
are wearing 
he/she/it
is wearing 
we
are wearing 
you
are wearing 
they
are wearing 

Fortid

I
wore 
you
wore 
he/she/it
wore 
we
wore 
you
wore 
they
wore 

Past Kontinuerlig

I
was wearing 
you
were wearing 
he/she/it
was wearing 
we
were wearing 
you
were wearing 
they
were wearing 

Presens perfektum

I
have worn 
you
have worn 
he/she/it
has worn 
we
have worn 
you
have worn 
they
have worn 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been wearing 
you
have been wearing 
he/she/it
has been wearing 
we
have been wearing 
you
have been wearing 
they
have been wearing 

Past perfect

I
had worn 
you
had worn 
he/she/it
had worn 
we
had worn 
you
had worn 
they
had worn 

Past perfect kontinuerlig

I
had been wearing 
you
had been wearing 
he/she/it
had been wearing 
we
had been wearing 
you
had been wearing 
they
had been wearing 

Framtid

I
will wear 
you
will wear 
he/she/it
will wear 
we
will wear 
you
will wear 
they
will wear 

Future kontinuerlig

I
will be wearing 
you
will be wearing 
he/she/it
will be wearing 
we
will be wearing 
you
will be wearing 
they
will be wearing 

Future perfect

I
will have worn 
you
will have worn 
he/she/it
will have worn 
we
will have worn 
you
will have worn 
they
will have worn 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been wearing 
you
will have been wearing 
he/she/it
will have been wearing 
we
will have been wearing 
you
will have been wearing 
they
will have been wearing 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [wear]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would wear 
you
would wear 
he/she/it
would wear 
we
would wear 
you
would wear 
they
would wear 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be wearing 
you
would be wearing 
he/she/it
would be wearing 
we
would be wearing 
you
would be wearing 
they
would be wearing 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have worn 
you
would have worn 
he/she/it
would have worn 
we
would have worn 
you
would have worn 
they
would have worn 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been wearing 
you
would have been wearing 
he/she/it
would have been wearing 
we
would have been wearing 
you
would have been wearing 
they
would have been wearing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [wear]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
wear 
you
wear 
he/she/it
wear 
we
wear 
you
wear 
they
wear 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
wore 
you
wore 
he/she/it
wore 
we
wore 
you
wore 
they
wore 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had worn 
you
had worn 
he/she/it
had worn 
we
had worn 
you
had worn 
they
had worn 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [wear]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
wear 
you
Let´s wear 
he/she/it
wear 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [wear]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
wearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
worn 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [wear]

wear away

wear down

wear off

wear on

wear out

wear throughIrregulære verb