Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb WITHGO ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  withgo


Sist gang den uregelmessige verb withgo **

Infinitiv

withgo **

Fortid

withwent

Perfektum partisipp

withgone** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller

Irregulære verb