LEARNIV.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  fight  >  Perfektum partisipp


Past participle

Perfektum partisipp fight
Oversettelse: kjempe, slåss, duellere, bekjempe, kjempe for

Perfektum partisipp

fought

foughten *


[fɔːt]
[fɔːtn]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Du er på siden for uregelrette verb fight

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [fight]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

fighting 


Infinitiv

fightIrregulære verb