Norsk uregelmessige verb
learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb

Norsk uregelmessige verb

abided / abode *
abided / abidden *
avvente, forbli, holde ut, tolerere
abought
abought
ached / oke *
ached / aken *
acknew
acknown / acknowen *
adrew
adrawn
alighted / alit
alighted / alit
arose
arisen
dukke opp, stå opp, oppstå, reise seg opp, våkne
awoke / awaked *
awoken / awaked *
babysat / babysate
babysat / babysitten
backlighted / backlit
backlighted / backlit
Leter du etter en bestemt uregelmessig verb?

Irregulære verb


abide - avvente, forbli, holde ut, tolerere abuy ** - ache / ake * - acknow ** - adraw** - alight - arise - dukke opp, stå opp, oppstå, reise seg opp, våkne awake - babysit - backlight - backslide - bake - bake be / am / is / are - være, Not used in Norwegian, bli bear - bære, føre, bære fram, tåle, utstå, holde ut beat - knuse, slå, banke, mose, vispe become - bli bedo / bedoes - bedraw - bedream - bedrive - bedwell - befall - befight - beget - begin - begynne, starte bego ** - behear - behold - beken ** - beknit - belay - belead ** - beleap - beleave - bend - bøye, vri bequeath - bereave - besee - beseech - beseek - beset - beshine ** - bespeak - bespread - bestrew - bestride - bestride, dominere bet - vedde, vedde på betake - betee - betide - beware - være oppmerksom på, passe seg for beweep - bid - by, gi et bud bid - by, gi et bud bind - binde bite - bite, bite på bleed - blend - blande, passe sammen bless - velsigne, signe blow - slå, sniffe bottle-feed - break - breastfeed - breed - reprodusere, parre seg bring - bringe, ta med broadcast - kringkaste, sende browbeat - build - bygge, konstruere burn - brenne, brenne seg, solbrenne seg, forbrenne, foræde burst - sprekke, briste, bryte bust - buy - kjøpe can - cast - kaste, caste catch - ta imot, fange chide - choose - velge, utvelge clap - clearcut - cleave - kløyve climb - klatre cling - klenge, klamre clothe - investere comb - come - komme, ankomme cost - cowrite - creep - crosscut - crow - gale cut - dare - utfordre, våge, risikere deal - dele ut, lange dig - digge ding - dive - stupe, dykke do / does - gjøre, gå, funke, holde dow - downcast - downdraw - drag - draw - inhalere, dra, trekke, tegne dream - drømme dress - pynte, dekke, dekorere, kle, kle på seg drink - drikke drive - drive, kjøre dwell - earn - tjene eat - spise, ete fall - falle, kaste seg feed - mate, spise feel - føle, kjenne etter, kjenne, kjenne på fight - kjempe, slåss, duellere, bekjempe, kjempe for find - finne, peke ut fit - tilpasse, passe, skreddersy flee - flykte fling - fly - fly forbear - forbid - forby force-feed - forcut ** - fordo / fordoes ** - forecast - forutsi, predikere, spå forefeel - forego - forehear - foreken ** - foreknow - forelay ** - forelie ** - foreread - forerun ** - foresee - forutse foreshow - forespeak ** - foretell - forutsi, spå forfret - forget - glemme forgive - forlate, tilgi forgo - forlay ** - forleave - forlend ** - forlese ** - forlet ** - forlie ** - forsake - forlate forsay ** - forshape * * - forspeak ** - forspend ** - forspread - forstand - forswear - forswink ** - fortee - forthcome - forthlead ** - forthleap - forthtell - forwear ** - freeze - fryse fret - fortvile frostbite - gainsay ** - get - oppnå, skaffe, skaffe seg, bli, forstå, fatte, få tak i, få, motta ghostwrite - gird - give - gi, skjenke, overrekke, overlate, låne bort glide - go - virke, gå, være i gang, gjelde, høre til, dra, reise, fare, ødelegges, date, gå ut med, være sammen med, forsvinne, gå over, passe, tisse, pisse, urinere, late vannet grave ** - green-light - grind - male, kverne, skrape, rive, raspe grow - vokse hamstring - hand-feed - hand-knit - handset - handsew - handspring - handwrite - hang - henge have / has - ha, eie hear - høre heave - help - hjelpe, hjelpe til hew - hide - hit - slå, treffe, ramme hoist - hold - holde housesit - hurt - inbreed - inhold - inlay - inlead - input - inset - intake - interbreed - intercut - interlay - interweave - keep - bevare, fortsette, beholde ken ** - kneel - knele knit - strikke know - kjenne, vite, kunne, forstå lade - laugh - le, skratte, le høyt, gaple, smile lay - legge, legge igjen lead - lean - lene seg, lene leap - hoppe, springe learn - lære, tilegne seg leave - forlate, etterlate lend - låne, låne bort let - la, leie ut lie - tulle, tøyse, skrøne, fortelle usannheter, ligge, lyve, ljuge light - opplyse, tenne, losse lipread - lose - miste make - gjøre may - mean - bety meet - møte melt - smelte misbear ** - misbecome - misbefall ** - misbeget - miscast - mischoose - misdeal - misdo / misdoes - misfall ** - misfeed - misfit - misget - misgive - mishear - mishit - mishold - miskeep - misken - misknow - mislay - forlegge mislead - villede mislearn - misread - missay - missee - missend - misset - misshape - misshoot - misspeak - misspell - misspend - mistake - misforstå, ta feil mistell - misthrow - misunderstand - misforstå miswed - miswrite - mix - blande, mikse mow - slå, klippe must - naysay ** - offlead - offset - erstatte, utligne, utløse, ta av, betone, understreke, dra av sted, dra av gårde onlay - onlead - ought - outbid - outbreak - outdo / outdoes - outdraw - outdrink - outdwell - outeat - outfall - outfight - outfly - outgrow - outhear - outken - outlay - outlead - outleap - output - outride - outrun - outsell - outshine - outspend - outspin - outspread - outstride - outstrive - outswear - outswim - outtell ** - outthink - outthrow - outthrust - outwear - overbear - overbeat - overbend - overbid - overblow - overbreed - overbuild - overbuy - overcast - overclothe - overcome - overvinne, overkomme overdo / overdoes - overdraw - overtrekke overdrink - overdrive - overeat - overfeed - overfly - overget ** - overgive - overgo ** - overgrow - overhang - overhear - overhøre overhit - overkeep - overlade - overlay - overlead - overleap - overlearn - overleave - overlie - overpay - override - motvirke, overstyre, kjøre over overrun - oversee - oversell - overset - oversew - overshake - overshine - overshoot - overshrink - oversleep - overslide - overslip - overspend - overspill - overspread - overstand - overstrew - overstride - overstrike - overstring - overstrive - overswing - overtake - overthrow - styrte, kuppe, felle overwear - overwet - overwork - overwrite - partake - pay - betale pen - plead - podcast - precast - prepay - preset - proofread - prove - bevise put - sette, legge, putte queath ** / quethe ** - quick-freeze - quit - slutte re-lay - reach - rekke, nå read - lese, studere, forstå, høre, oppfatte reave ** - rebid - rebreak - rebuild - bygge opp igjen recast - recut - redeal - redo / redoes - redraw - refind - refreeze - regrow - rehear - relearn - relight - remake - rend - repay - betale tilbake reprove - reread - rerun - resell - resend - reset - stille inn på ny, resette reshoe - reshoot - reshow - reshut - resing - resit - retake - retell - rethink - retread - rewed - rewind - rewrite - omskrive, rekonstruere rid - kvitte seg med ride - ri ring - omringe, ringe rise - heve rive - run - løpe, springe, smugle, gå saw - say - si, uttale see - se, forstå, skjønne seek - søke, lete seethe - self-feed - sell - selge, markedsføre send - sende set - stille opp, sette sammen, justere, stille, sette, bestemme, fastlegge, introdusert, plassere, putte, stivne, størkne sew - sy shake - skjelve, riste, skake, ryste, shake, hilse, håndhilse shall - shape - shave - shear - klippe, kutte shed - shine - shit - shite - shoe - sko shoot - skyte show - vise shred - shrink - shrive ** - shut - lukke, stenge, låse inn, stenge inn sight-read - sightsee - simulcast - sing - synge sink - senke, synke sit - sette seg, sitte slay - sleep - sove slide - gli, skli sling - slink - slip - gli, skli slit - smell - stinke, lukte smite - sneak - snike soothsay - sow - så speak - snakke speed - råkjøre, kjøre over fartsgrensen spell - stave, bokstavere spend - bruke, tilbringe spill - spin - rotere, spinne, dreie, snurre spit - split - spoil - spoon-feed - spread - spring - stand - stå, bli stående, tåle, motstå starve - stave - stay - bli, forbli steal - stjele, liste seg stick - bli ved sting - stikke stink - stretch - strew - strø stride - strene strike - slå, streike, stryke, ramme string - strip - strive - streve sublet - sunburn - swear - banne, sverge, sverte, love sweat - svette sweep - swell - svelle, svulme swelt ** - swim - svømme, bade swing - swink ** - take - gripe, ta, anta, gå ut fra, bringe, tåle teach - tear - revne tee ** - telecast - tell - fortelle test-drive - test-fly - think - resonnere, tenke, fundere, mene, synes, anta, tro, komme på thrive - blomstre throw - kaste, hive thrust - støte toswink - tread - typecast - umbedraw ** - unbend - unbind - unclothe - underbear - underbet - underbid - underbind - underbuild - underbuy - undercast - underclothe - undercut - underdo / underdoes - underdraw - undereat - underfeed - underget - undergird - støtte, backe opp, understøtte, støtte opp under undergo - gjennomgå, undergå undergrow - underhang - underhew ** - underhit - underkeep - underlay - underlead - underlet ** - underlie - underpay - underput ** - underrun - undersee - undersell - undershoot - undersleep - underspread - understand - forstå, fatte, begripe, skjønne undertake - underthrow - underwrite - undo / undoes - løsne unfreeze - tine, smelte unhear - unlay - unlearn - unmake - unweave - unwind - upcast - updraw - upgrow - uphang - upheave - uphold - uplay ** - uplead - uprise - upsell - upset - upstand - upsweep - upswell - uptake ** - uptear - upthrow - vex - wake - wax - vokse, olje, smøre waylay - wear - weave - kjøre sikksakk, traversere, sno seg gjennom, flette, veve, spinne webcast - wed - weep - gråte, grine, hulke wend - wet - will - win - vinne, overvinne wind - withdraw - withgo ** - withhold - withsay - withset ** - withsit - withstand - withtake ** - work - arbeide, jobbe, virke, gå, fungere worth ** - wreak - wring - write - skrive writhe -
Start med studiet av uregelmessige verb:
Tilfeldig utvalg

vanlige verb & Norsk uregelmessige verb