Denne nettsiden bruker til å yte tjenester, Lag egne annonser og analysere trafikk cookies. Ved å bruke dette nettstedet samtykker. mer informasjon

Norsk uregelmessige verb
learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb

Norsk uregelmessige verb

abided / abode
abided / abode
avvente, forbli, holde ut, tolerere
alit
alit
arose
arisen
dukke opp, stå opp, oppstå, reise seg opp, våkne
awoke
awoken
was/were
been
være, Not used in Norwegian, bli
bore
borne/born
bære, føre, bære fram, tåle, utstå, holde ut
beat
beaten
knuse, slå, banke, mose, vispe
became
become
bli
began
begun
begynne, starte
beheld
beheld
Leter du etter en bestemt uregelmessig verb?

irregulære verb


abide - avvente, forbli, holde ut, tolerere alight - arise - dukke opp, stå opp, oppstå, reise seg opp, våkne awake - be - være, Not used in Norwegian, bli bear - bære, føre, bære fram, tåle, utstå, holde ut beat - knuse, slå, banke, mose, vispe become - bli begin - begynne, starte behold - bend - bøye, vri bet - vedde, vedde på bid - by, gi et bud bind - binde bite - bite, bite på bleed - blow - slå, sniffe break - breed - reprodusere, parre seg bring - bringe, ta med broadcast - kringkaste, sende build - bygge, konstruere burn - brenne, brenne seg, solbrenne seg, forbrenne, foræde burst - sprekke, briste, bryte buy - kjøpe cast - kaste, caste catch - ta imot, fange choose - velge, utvelge cling - klenge, klamre clothe - investere come - komme, ankomme cost - creep - cut - deal - dele ut, lange dig - digge dive - stupe, dykke do - gjøre, gå, funke, holde draw - inhalere, dra, trekke, tegne dream - drømme drink - drikke drive - drive, kjøre dwell - eat - spise, ete fall - falle, kaste seg feed - mate, spise feel - føle, kjenne etter, kjenne, kjenne på fight - kjempe, slåss, duellere, bekjempe, kjempe for find - finne, peke ut fit - tilpasse, passe, skreddersy flee - flykte fling - fly - fly forbid - forby forecast - forutsi, predikere, spå foresee - forutse foretell - forutsi, spå forget - glemme forgive - forlate, tilgi forsake - forlate freeze - fryse frostbite - get - oppnå, skaffe, skaffe seg, bli, forstå, fatte, få tak i, få, motta give - gi, skjenke, overrekke, overlate, låne bort go - virke, gå, være i gang, gjelde, høre til, dra, reise, fare, ødelegges, date, gå ut med, være sammen med, forsvinne, gå over, passe, tisse, pisse, urinere, late vannet grind - male, kverne, skrape, rive, raspe grow - vokse handwrite - hang - henge have - ha, eie hear - høre hide - hit - slå, treffe, ramme hold - holde hurt - inlay - input - keep - bevare, fortsette, beholde kneel - knele knit - strikke know - kjenne, vite, kunne, forstå lay - legge, legge igjen lead - lean - lene seg, lene leap - hoppe, springe learn - lære, tilegne seg leave - forlate, etterlate lend - låne, låne bort let - la, leie ut lie - tulle, tøyse, skrøne, fortelle usannheter, ligge, lyve, ljuge light - opplyse, tenne, losse lose - miste make - gjøre mean - bety meet - møte mislead - villede mistake - misforstå, ta feil misunderstand - misforstå overdraw - overtrekke overhear - overhøre overtake - pay - betale preset - prove - bevise put - sette, legge, putte quit - slutte read - lese, studere, forstå, høre, oppfatte reprove - rid - kvitte seg med ride - ri ring - omringe, ringe rise - heve run - løpe, springe, smugle, gå saw - say - si, uttale see - se, forstå, skjønne seek - søke, lete sell - selge, markedsføre send - sende set - stille opp, sette sammen, justere, stille, sette, bestemme, fastlegge, introdusert, plassere, putte, stivne, størkne sew - sy shake - skjelve, riste, skake, ryste, shake, hilse, håndhilse shave - shear - klippe, kutte shed - shine - shoe - sko shoot - skyte show - vise shrink - shut - lukke, stenge, låse inn, stenge inn sing - synge sink - senke, synke sit - sette seg, sitte slay - sleep - sove slide - gli, skli sling - slink - slit - smell - stinke, lukte sneak - snike sow - så speak - snakke speed - råkjøre, kjøre over fartsgrensen spell - stave, bokstavere spend - bruke, tilbringe spill - spin - rotere, spinne, dreie, snurre spit - split - spoil - spread - spring - stand - stå, bli stående, tåle, motstå steal - stjele, liste seg stick - bli ved sting - stikke stink - stride - strene strike - slå, streike, stryke, ramme string - strip - strive - streve sunburn - swear - banne, sverge, sverte, love sweat - svette sweep - swell - svelle, svulme swim - svømme, bade swing - take - gripe, ta, anta, gå ut fra, bringe, tåle teach - tear - revne tell - fortelle think - resonnere, tenke, fundere, mene, synes, anta, tro, komme på thrive - blomstre throw - kaste, hive thrust - støte tread - undergo - gjennomgå, undergå understand - forstå, fatte, begripe, skjønne undertake - upset - vex - wake - wear - weave - kjøre sikksakk, traversere, sno seg gjennom, flette, veve, spinne wed - weep - gråte, grine, hulke wet - win - vinne, overvinne wind - withdraw - withhold - withstand - wring - write - skrive
Start med studiet av uregelmessige verb:
tilfeldig utvalg

Norsk uregelmessige verb