Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb FIGHT | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  fight


Sist gang den uregelmessige verb fight

B1 Oversettelse: kjempe, slåss, duellere, bekjempe, kjempe for

Infinitiv

fight

[faɪt]

Fortid

fought

[fɔːt]

Perfektum partisipp

fought

foughten *

[fɔːt]
[fɔːtn]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

befought

befought

outfought

outfought


Konjugering irregulære verb [fight]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
fight 
you
fight 
he/she/it
fights 
we
fight 
you
fight 
they
fight 

Present Continuous

I
am fighting 
you
are fighting 
he/she/it
is fighting 
we
are fighting 
you
are fighting 
they
are fighting 

Fortid

I
fought 
you
fought 
he/she/it
fought 
we
fought 
you
fought 
they
fought 

Past Kontinuerlig

I
was fighting 
you
were fighting 
he/she/it
was fighting 
we
were fighting 
you
were fighting 
they
were fighting 

Presens perfektum

I
have fought 
you
have fought 
he/she/it
has fought 
we
have fought 
you
have fought 
they
have fought 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been fighting 
you
have been fighting 
he/she/it
has been fighting 
we
have been fighting 
you
have been fighting 
they
have been fighting 

Past perfect

I
had fought 
you
had fought 
he/she/it
had fought 
we
had fought 
you
had fought 
they
had fought 

Past perfect kontinuerlig

I
had been fighting 
you
had been fighting 
he/she/it
had been fighting 
we
had been fighting 
you
had been fighting 
they
had been fighting 

Framtid

I
will fight 
you
will fight 
he/she/it
will fight 
we
will fight 
you
will fight 
they
will fight 

Future kontinuerlig

I
will be fighting 
you
will be fighting 
he/she/it
will be fighting 
we
will be fighting 
you
will be fighting 
they
will be fighting 

Future perfect

I
will have fought 
you
will have fought 
he/she/it
will have fought 
we
will have fought 
you
will have fought 
they
will have fought 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been fighting 
you
will have been fighting 
he/she/it
will have been fighting 
we
will have been fighting 
you
will have been fighting 
they
will have been fighting 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [fight]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would fight 
you
would fight 
he/she/it
would fight 
we
would fight 
you
would fight 
they
would fight 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be fighting 
you
would be fighting 
he/she/it
would be fighting 
we
would be fighting 
you
would be fighting 
they
would be fighting 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have fought 
you
would have fought 
he/she/it
would have fought 
we
would have fought 
you
would have fought 
they
would have fought 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been fighting 
you
would have been fighting 
he/she/it
would have been fighting 
we
would have been fighting 
you
would have been fighting 
they
would have been fighting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [fight]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
fight 
you
fight 
he/she/it
fight 
we
fight 
you
fight 
they
fight 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
fought 
you
fought 
he/she/it
fought 
we
fought 
you
fought 
they
fought 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had fought 
you
had fought 
he/she/it
had fought 
we
had fought 
you
had fought 
they
had fought 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [fight]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
fight 
you
Let´s fight 
he/she/it
fight 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [fight]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
fighting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
fought 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [fight]

fight back

fight down

fight off

fight outIrregulære verb