Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb READ | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  read


Sist gang den uregelmessige verb read

A1 Oversettelse: lese, studere, forstå, høre, oppfatte

Infinitiv

read

[riːd]

Fortid

read

[red]

Perfektum partisipp

read

readen *

[red]
[riːdn]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

foreread

foreread
forereaden

lipread

lipread
lipreaden

misread

misread
misreaden

proofread

proofread
proofreaden

reread

reread
rereaden

sight-read

sight-read
sight-readen


Konjugering irregulære verb [read]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
read 
you
read 
he/she/it
reads 
we
read 
you
read 
they
read 

Present Continuous

I
am reading 
you
are reading 
he/she/it
is reading 
we
are reading 
you
are reading 
they
are reading 

Fortid

I
read 
you
read 
he/she/it
read 
we
read 
you
read 
they
read 

Past Kontinuerlig

I
was reading 
you
were reading 
he/she/it
was reading 
we
were reading 
you
were reading 
they
were reading 

Presens perfektum

I
have read 
you
have read 
he/she/it
has read 
we
have read 
you
have read 
they
have read 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been reading 
you
have been reading 
he/she/it
has been reading 
we
have been reading 
you
have been reading 
they
have been reading 

Past perfect

I
had read 
you
had read 
he/she/it
had read 
we
had read 
you
had read 
they
had read 

Past perfect kontinuerlig

I
had been reading 
you
had been reading 
he/she/it
had been reading 
we
had been reading 
you
had been reading 
they
had been reading 

Framtid

I
will read 
you
will read 
he/she/it
will read 
we
will read 
you
will read 
they
will read 

Future kontinuerlig

I
will be reading 
you
will be reading 
he/she/it
will be reading 
we
will be reading 
you
will be reading 
they
will be reading 

Future perfect

I
will have read 
you
will have read 
he/she/it
will have read 
we
will have read 
you
will have read 
they
will have read 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been reading 
you
will have been reading 
he/she/it
will have been reading 
we
will have been reading 
you
will have been reading 
they
will have been reading 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [read]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would read 
you
would read 
he/she/it
would read 
we
would read 
you
would read 
they
would read 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be reading 
you
would be reading 
he/she/it
would be reading 
we
would be reading 
you
would be reading 
they
would be reading 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have read 
you
would have read 
he/she/it
would have read 
we
would have read 
you
would have read 
they
would have read 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been reading 
you
would have been reading 
he/she/it
would have been reading 
we
would have been reading 
you
would have been reading 
they
would have been reading 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [read]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
read 
you
read 
he/she/it
read 
we
read 
you
read 
they
read 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
read 
you
read 
he/she/it
read 
we
read 
you
read 
they
read 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had read 
you
had read 
he/she/it
had read 
we
had read 
you
had read 
they
had read 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [read]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
read 
you
Let´s read 
he/she/it
read 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [read]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
reading 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
read 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [read]

read back

read on

read out

read over

read through

read up

read up on

put forth

put forward

put in

put off

put on

put out

put over

put through

put together

put under

put up

put up with

put uponIrregulære verb