Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb SEE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  see


Sist gang den uregelmessige verb see

A1 Oversettelse: se, forstå, skjønne

Infinitiv

see

[siː]

Fortid

saw

[sɔː]


Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

foresee

fɔːˈsiː]

foresaw

[fɔːˈsɔː]

foreseen

[fɔːˈsiːn]

oversaw

overseen

besaw

beseen

missaw

misseen

sightsaw

sightseen

undersaw

underseen


Konjugering irregulære verb [see]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
see 
you
see 
he/she/it
sees 
we
see 
you
see 
they
see 

Present Continuous

I
am seeing 
you
are seeing 
he/she/it
is seeing 
we
are seeing 
you
are seeing 
they
are seeing 

Fortid

I
saw 
you
saw 
he/she/it
saw 
we
saw 
you
saw 
they
saw 

Past Kontinuerlig

I
was seeing 
you
were seeing 
he/she/it
was seeing 
we
were seeing 
you
were seeing 
they
were seeing 

Presens perfektum

I
have seen 
you
have seen 
he/she/it
has seen 
we
have seen 
you
have seen 
they
have seen 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been seeing 
you
have been seeing 
he/she/it
has been seeing 
we
have been seeing 
you
have been seeing 
they
have been seeing 

Past perfect

I
had seen 
you
had seen 
he/she/it
had seen 
we
had seen 
you
had seen 
they
had seen 

Past perfect kontinuerlig

I
had been seeing 
you
had been seeing 
he/she/it
had been seeing 
we
had been seeing 
you
had been seeing 
they
had been seeing 

Framtid

I
will see 
you
will see 
he/she/it
will see 
we
will see 
you
will see 
they
will see 

Future kontinuerlig

I
will be seeing 
you
will be seeing 
he/she/it
will be seeing 
we
will be seeing 
you
will be seeing 
they
will be seeing 

Future perfect

I
will have seen 
you
will have seen 
he/she/it
will have seen 
we
will have seen 
you
will have seen 
they
will have seen 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been seeing 
you
will have been seeing 
he/she/it
will have been seeing 
we
will have been seeing 
you
will have been seeing 
they
will have been seeing 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [see]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would see 
you
would see 
he/she/it
would see 
we
would see 
you
would see 
they
would see 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be seeing 
you
would be seeing 
he/she/it
would be seeing 
we
would be seeing 
you
would be seeing 
they
would be seeing 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have seen 
you
would have seen 
he/she/it
would have seen 
we
would have seen 
you
would have seen 
they
would have seen 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been seeing 
you
would have been seeing 
he/she/it
would have been seeing 
we
would have been seeing 
you
would have been seeing 
they
would have been seeing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [see]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
see 
you
see 
he/she/it
see 
we
see 
you
see 
they
see 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
saw 
you
saw 
he/she/it
saw 
we
saw 
you
saw 
they
saw 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had seen 
you
had seen 
he/she/it
had seen 
we
had seen 
you
had seen 
they
had seen 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [see]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
see 
you
Let´s see 
he/she/it
see 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [see]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
seeing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
seen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [see]

see about

see in

see into

see off

see out

see over

see round

see through

see toIrregulære verb