Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb GET | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  get


Sist gang den uregelmessige verb get

A1 Oversettelse: oppnå, skaffe, skaffe seg, bli, forstå, fatte, få tak i, få, motta

Infinitiv

get

[ɡet]

Fortid

got

gat *

[ɡɒt]
[gʌt]

Perfektum partisipp

got

gotten

[ɡɒt]
[ɡɒtn]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

forget

[fəˈɡet]

forgot
forgat

[fəˈɡɒt]
[fəˈɡʌt]

forgotten
forgot

[fəˈɡɒtn]
[fəˈɡɒt]

beget

[bɪˈɡet]

begot
begat

[bɪˈɡɒt]
[gʌt]

begot
begotten

[bɪˈɡɒt]
[bɪˈɡɒtn]

misgot
misgat

misgot
misgotten

overgot
overgat

overgot
overgotten

undergot
undergat

undergot
undergotten


Konjugering irregulære verb [get]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
get 
you
get 
he/she/it
gets 
we
get 
you
get 
they
get 

Present Continuous

I
am getting 
you
are getting 
he/she/it
is getting 
we
are getting 
you
are getting 
they
are getting 

Fortid

I
got 
you
got 
he/she/it
got 
we
got 
you
got 
they
got 

Past Kontinuerlig

I
was getting 
you
were getting 
he/she/it
was getting 
we
were getting 
you
were getting 
they
were getting 

Presens perfektum

I
have got 
you
have got 
he/she/it
has got 
we
have got 
you
have got 
they
have got 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been getting 
you
have been getting 
he/she/it
has been getting 
we
have been getting 
you
have been getting 
they
have been getting 

Past perfect

I
had got 
you
had got 
he/she/it
had got 
we
had got 
you
had got 
they
had got 

Past perfect kontinuerlig

I
had been getting 
you
had been getting 
he/she/it
had been getting 
we
had been getting 
you
had been getting 
they
had been getting 

Framtid

I
will get 
you
will get 
he/she/it
will get 
we
will get 
you
will get 
they
will get 

Future kontinuerlig

I
will be getting 
you
will be getting 
he/she/it
will be getting 
we
will be getting 
you
will be getting 
they
will be getting 

Future perfect

I
will have got 
you
will have got 
he/she/it
will have got 
we
will have got 
you
will have got 
they
will have got 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been getting 
you
will have been getting 
he/she/it
will have been getting 
we
will have been getting 
you
will have been getting 
they
will have been getting 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [get]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would get 
you
would get 
he/she/it
would get 
we
would get 
you
would get 
they
would get 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be getting 
you
would be getting 
he/she/it
would be getting 
we
would be getting 
you
would be getting 
they
would be getting 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have got 
you
would have got 
he/she/it
would have got 
we
would have got 
you
would have got 
they
would have got 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been getting 
you
would have been getting 
he/she/it
would have been getting 
we
would have been getting 
you
would have been getting 
they
would have been getting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [get]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
get 
you
get 
he/she/it
get 
we
get 
you
get 
they
get 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
got 
you
got 
he/she/it
got 
we
got 
you
got 
they
got 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had got 
you
had got 
he/she/it
had got 
we
had got 
you
had got 
they
had got 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [get]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
get 
you
Let´s get 
he/she/it
get 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [get]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
getting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
got 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [get]

get about

get across

get ahead

get along

get around

get around to

get at

get away

get away with

get back

get back at

get back to

get behind

get by

get down

get down to

get in

get in on

get in with

get into

get off

get off on

get on

get on to

get on with

get onto

get out

get out of

get over

get over with

get past

get round to

get round

get through

get through with

get to

get together

get up

get up against

get up toIrregulære verb