Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb COME | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  come


Sist gang den uregelmessige verb come

A1 Oversettelse: komme, ankomme

Infinitiv

come

[kʌm]

Fortid

came

[keɪm]

Perfektum partisipp

come

comen *

[kʌm]
[kʌmn]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

overcome

[ˌəʊvəˈkʌm]

overcame

[ˌəʊvəˈkeɪm]

overcome
overcomen

[ˌəʊvəˈkʌm]
[ˌəʊvəˈkʌmn]

forthcame

forthcome


Konjugering irregulære verb [come]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
come 
you
come 
he/she/it
comes 
we
come 
you
come 
they
come 

Present Continuous

I
am coming 
you
are coming 
he/she/it
is coming 
we
are coming 
you
are coming 
they
are coming 

Fortid

I
came 
you
came 
he/she/it
came 
we
came 
you
came 
they
came 

Past Kontinuerlig

I
was coming 
you
were coming 
he/she/it
was coming 
we
were coming 
you
were coming 
they
were coming 

Presens perfektum

I
have come 
you
have come 
he/she/it
has come 
we
have come 
you
have come 
they
have come 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been coming 
you
have been coming 
he/she/it
has been coming 
we
have been coming 
you
have been coming 
they
have been coming 

Past perfect

I
had come 
you
had come 
he/she/it
had come 
we
had come 
you
had come 
they
had come 

Past perfect kontinuerlig

I
had been coming 
you
had been coming 
he/she/it
had been coming 
we
had been coming 
you
had been coming 
they
had been coming 

Framtid

I
will come 
you
will come 
he/she/it
will come 
we
will come 
you
will come 
they
will come 

Future kontinuerlig

I
will be coming 
you
will be coming 
he/she/it
will be coming 
we
will be coming 
you
will be coming 
they
will be coming 

Future perfect

I
will have come 
you
will have come 
he/she/it
will have come 
we
will have come 
you
will have come 
they
will have come 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been coming 
you
will have been coming 
he/she/it
will have been coming 
we
will have been coming 
you
will have been coming 
they
will have been coming 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [come]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would come 
you
would come 
he/she/it
would come 
we
would come 
you
would come 
they
would come 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be coming 
you
would be coming 
he/she/it
would be coming 
we
would be coming 
you
would be coming 
they
would be coming 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have come 
you
would have come 
he/she/it
would have come 
we
would have come 
you
would have come 
they
would have come 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been coming 
you
would have been coming 
he/she/it
would have been coming 
we
would have been coming 
you
would have been coming 
they
would have been coming 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [come]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
come 
you
come 
he/she/it
come 
we
come 
you
come 
they
come 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
came 
you
came 
he/she/it
came 
we
came 
you
came 
they
came 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had come 
you
had come 
he/she/it
had come 
we
had come 
you
had come 
they
had come 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [come]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
come 
you
Let´s come 
he/she/it
come 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [come]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
coming 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
come 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [come]

come about

come across

come after

come along

come apart

come at

come away

come back at

come back

come before

come between

come by

come close to

come down

come down on

come down with

come down to

come for

come forward

come from

come in

come into

come of

come off

come on

come out

come out with

come over

come round

come through

come to

come together

come under

come up

come up against

come up to

come up with

come uponIrregulære verb