Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb INTERCUT | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  intercut


Sist gang den uregelmessige verb intercut

Infinitiv

intercut

Fortid

intercut

Perfektum partisipp

intercutAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]Irregulære verb