Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb ONLAY | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  onlay


Sist gang den uregelmessige verb onlay

Infinitiv

onlay

Fortid

onlaid

onlayed *

Perfektum partisipp

onlaid

onlayed ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
Irregulære verb