Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb REMAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  remake


Sist gang den uregelmessige verb remake

Infinitiv

remake

Fortid

remadeAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

make

[meɪk]

made

[meɪd]

made

[meɪd]


Konjugering irregulære verb [remake]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
remake 
you
remake 
he/she/it
remakes 
we
remake 
you
remake 
they
remakes 

Present Continuous

I
am remaking 
you
are remaking 
he/she/it
is remaking 
we
am remaking 
you
are remaking 
they
is remaking 

Fortid

I
remade 
you
remade 
he/she/it
remade 
we
remade 
you
remade 
they
remade 

Past Kontinuerlig

I
was remaking 
you
were remaking 
he/she/it
was remaking 
we
was remaking 
you
were remaking 
they
was remaking 

Presens perfektum

I
have remade 
you
have remade 
he/she/it
has remade 
we
have remade 
you
have remade 
they
has remade 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been remaking 
you
have been remaking 
he/she/it
has been remaking 
we
have been remaking 
you
have been remaking 
they
has been remaking 

Past perfect

I
had remade 
you
had remade 
he/she/it
had remade 
we
had remade 
you
had remade 
they
had remade 

Past perfect kontinuerlig

I
had been remaking 
you
had been remaking 
he/she/it
had been remaking 
we
had been remaking 
you
had been remaking 
they
had been remaking 

Framtid

I
will remake 
you
will remake 
he/she/it
will remake 
we
will remake 
you
will remake 
they
will remake 

Future kontinuerlig

I
will be remaking 
you
will be remaking 
he/she/it
will be remaking 
we
will be remaking 
you
will be remaking 
they
will be remaking 

Future perfect

I
will have remade 
you
will have remade 
he/she/it
will have remade 
we
will have remade 
you
will have remade 
they
will have remade 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been remaking 
you
will have been remaking 
he/she/it
will have been remaking 
we
will have been remaking 
you
will have been remaking 
they
will have been remaking 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [remake]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would remake 
you
would remake 
he/she/it
would remake 
we
would remake 
you
would remake 
they
would remake 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be remaking 
you
would be remaking 
he/she/it
would be remaking 
we
would be remaking 
you
would be remaking 
they
would be remaking 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have remade 
you
would have remade 
he/she/it
would have remade 
we
would have remade 
you
would have remade 
they
would have remade 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been remaking 
you
would have been remaking 
he/she/it
would have been remaking 
we
would have been remaking 
you
would have been remaking 
they
would have been remaking 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [remake]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
remake 
you
remake 
he/she/it
remake 
we
remake 
you
remake 
they
remake 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
remade 
you
remade 
he/she/it
remade 
we
remade 
you
remade 
they
remade 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had remade 
you
had remade 
he/she/it
had remade 
we
had remade 
you
had remade 
they
had remade 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [remake]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
remake 
you
Let´s remake 
he/she/it
remake 
we
remake 
you
Let´s remake 
they
remake 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [remake]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
remaking 
you
 
he/she/it
 
we
remaking 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
remade 
you
 
he/she/it
 
we
remade 
you
 
they
 Irregulære verb