Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb TEE ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  tee


Sist gang den uregelmessige verb tee **

Infinitiv

tee **

Fortid

teed

Perfektum partisipp

teed** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

beteed
betow

beteed
betow

forteed
fortow

forteed
fortow
Irregulære verb