Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb UNDERHEW ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  underhew


Sist gang den uregelmessige verb underhew **

Infinitiv

underhew **

Fortid

underhewed

underhew*

Perfektum partisipp

underhewed

underhewn* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

hew

[hjuː]

hewed
hew

[hjuːd]
[hjuː]

hewed
hewn

[hjuːd]
[hjuːn]Irregulære verb