Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb UNDERRUN | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  underrun


Sist gang den uregelmessige verb underrun

Infinitiv

underrun

Fortid

underran

Perfektum partisipp

underrunAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

run

[rʌn]

ran

[ræn]

run

[rʌn]
Irregulære verb